ETAP II

6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH C,D,E,F,G,H SCALONYCH W 3 BRYŁACH – KAŻDA BRYŁA 2 BUDYNKI, KAŻDY BUDYNEK PO 2 MIESZKANIA

ETAP ZAKOŃCZONY I WYSPRZEDANY  !!!