ETAP I – DWA BUDYNKI WIELORODZINNE A i B – KAŻDY PO 6 MIESZKAŃ – ZOBACZ  USYTUOWANIE

 

ETAP ZAKOŃCZONY I WYSPRZEDANY  !!!