Kto to w ogóle jest deweloper?

Deweloper to osoba fizyczna lub prawna, która zajmuje się inwestycjami w budownictwie oraz budową, rozbudową, modernizacją i sprzedażą nieruchomości. Jest to przedsiębiorca lub firma działająca w branży budowlanej, specjalizująca się w tworzeniu nowych obiektów mieszkaniowych, komercyjnych lub mieszkaniowo-usługowych.

Główne zadania dewelopera to:

Pozyskiwanie terenów: Deweloperzy poszukują odpowiednich terenów pod inwestycje budowlane, takie jak działki pod budynki mieszkalne, biurowce, centra handlowe itp.

Projektowanie: Przygotowują projekty budynków i obiektów, które odpowiadają zapotrzebowaniu rynku i spełniają obowiązujące przepisy i normy.

Realizacja inwestycji: Deweloperzy prowadzą budowę nowych nieruchomości lub modernizację istniejących, nadzorując cały proces budowlany.

Sprzedaż: Po zakończeniu inwestycji, deweloperzy oferują nowe nieruchomości na rynku, zarówno do sprzedaży, jak i wynajmu.

Obsługa posprzedażowa: Zapewniają wsparcie i obsługę klientów po sprzedaży nieruchomości, włączając w to rozwiązywanie ewentualnych problemów i naprawy.

Deweloperzy odgrywają kluczową rolę na rynku nieruchomości, przyczyniając się do rozwijania infrastruktury mieszkaniowej i komercyjnej oraz zaspokajania popytu na nowe nieruchomości. Ich działalność wpływa na rozwój miast, zapewnienie odpowiednich miejsc do zamieszkania, pracy i rekreacji, a także na gospodarkę kraju jako całości.